Integritetspolicy

Byälven Bostäder redogör nedan för sin integritetspolicy, vilken har till syfte att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

Registeransvarig för dina uppgifter

Byälven Bostäder är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Hantering av personuppgifter

Byälven Bostäder hanterar de personuppgifter som du delgett oss i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som Byälven Bostäder hanterar är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress, s k cookies, intresseanmälningar och meddelanden.

När du besöker en webbplats som tillhör oss kan det hända att vi lagrar s.k “cookies” för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre men också för att samla statistik som gör att vi blir bättre på att utveckla den. På vår webbplats har du möjlighet att samtycka till att cookies sparas på din dator vid besök på webbplatsen. Utan ditt samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplats som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies kan det förekomma cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av cookies på vår webbplats. Om du avböjer samtycke kan det innebära att webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Om du samtycker till att lagra cookies när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella ip-adresser vi samlar in som statistiskt underlag.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras hos Byälven Bostäder enbart så länge som de är nödvändiga för att uppfylla det specifika ändamålet för vilka uppgifterna är insamlade.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Byälven Bostäder är mån om tillgången till och hanteringen av dina personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till Byälven Bostäder kommer vara tillgängliga för de anställda inom företaget som ska fullfölja de åtagande som vi har gentemot dig. Dina personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut till obehörig och inte heller delas med andra parter, varken inom eller utom Sveriges gränser. Information om personuppgifter kan eventuellt komma att delas med myndigheter om det krävs enligt lagen.

Vilka är dina rättigheter?

– Rätt till information om hur personuppgifterna behandlas.

Som privatperson har du rätt att begära information gällande om och hur Byälven Bostäder hanterar dina personuppgifter.

– Rätt till rättelse

Byälven Bostäder har för avsikt att de personuppgifter som hanteras ska vara korrekta och relevanta. Om dina personuppgifter av någon anledning skulle vara felaktiga har du rätt att begära en rättelse.

– Rätt att bli glömd

Du har, när som helst, rätten att begära att bli glömd och få dina personuppgifter raderade hos Byälven Bostäder. Om du väljer att få dina personuppgifter raderade kan det dock medföra att Byälven Bostäder inte kan fullfölja eventuella reklamationer eller förfrågningar.

– Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som Byälven Bostäder har om dig. Personuppgifterna som innefattas är sådana som delgetts oss via samtycke eller som har syftat till att fullgöra avtal. Det kan även vara uppgifter som Byälven Bostäder har sparat genom intresseavvägning. Intresseavvägning är en laglig grund som innebär att tillvaratagandet av den registrerades intresse är större än risken för konsekvenser för individen när det gäller personlig integritet. Rätten till ändring, rättelse eller rätten att bli glömd görs inom en vecka förutsatt att den inte innebär eller skulle kunna komma att innebära att Byälven Bostäder inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

– Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att Byälven Bostäder behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritetspolicyn

Byälven Bostäder förbehåller sig rätten att, när som helst i tiden, genomföra ändringar i sin integritetspolicy i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras i din webbläsare på din dator när du besöker olika sajter. Syftet med användning av cookies är att göra en digital tjänst eller sajt mer användarvänlig och funktionell. Vissa cookies används för att underlätta laddningen av en sajt, andra hjälper till att selektera innehåll för en mer personlig upplevelse. Cookies kan också användas för att upptäcka fel på en sajt eller samla in viktig data för statistik. Information som sparas i cookies är knuten till din dator, men är inte personligt identifierande.

Vad finns det för typer av cookies?

Det finns idag två generella typer av cookies. Den ena typen är beständiga cookies som sparar en datafil på din dator. Sådana cookies finns därmed kvar på din dator efter att du har stängt ner din webbläsare. Beständiga cookies kan spara information om t ex inloggningsuppgifter så att du slipper slå in användarnamn och lösenord varje gång du besöker en sajt. Den andra typen är tillfälliga cookies. Denna typ lagrar endast tillfällig information under tiden du besöker en sajt. Informationen kan t ex användas för att hålla koll på vilket språk du vill visa på sajten. När du stänger ner webbläsaren, försvinner också informationen som är lagrad i en tillfällig cookie. Utöver detta finns det tredjepartscookies m fl. Tredjepartscookies kan användas för att samla in information för t ex skräddarsydda annonser eller statistik. Sådana cookies kommer från tredje part, utanför sajten i fråga.

Vad säger lagen om cookies?

Lagen om elektronisk kommunikation går i korthet ut på att alla som besöker en sajt som använder sig av cookies, ska få information om att sajten använder cookies, vilka cookies som används och varför cookies används. Du som besökare ska också få möjligheten att samtycka till användningen av cookies.

Varför använder vi cookies?

Precis som på de flesta andra sajter följer vi även upp webbtrafiken genom webbstatistik. För att kunna förbättra vår egen sajt och lära oss mer om besökarna krävs användning av ytterligare en tredjepartscookie för statistik. Byälven Bostäder vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda information som samlas i cookies.

Hur hanterar du cookies?

För att kunna använda vår sajt fullt ut krävs användning av cookies. Du behöver självklart inte acceptera detta och kan fortfarande använda stora delar av sajten, men vissa funktioner kan avaktiveras. Cookies aktiveras automatiskt i din webbläsare och du bestämmer själv i vilken omfattning du vill att cookies ska få åtkomst till din dator och webbläsare. Hur du ändrar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder och vilken version du har. I inställningarna i din webbläsare kan själv tillåta eller blockera cookies på valfritt sätt.

Vill du veta mer om cookies?

Kontakta oss om du har några frågor om cookies eller om du har några andra funderingar. Våra uppgifter hittar du i sidfoten och på sidan om oss.